Święto Plonów w Pławach

Miejscowym zwyczajem jest polowa msza w altanie przy placu zabaw. W ostatnią sierpniową sobotę po dziękczynnym nabożeństwie barwny korowód przejechał ulicą Pławianka na plac za Domem Ludowym. Tutaj na uczestników czekały występy zespołów śpiewaczych i poczęstunek.

Sołtys Krzysztof Harmata przywitał mieszkańców i gości. Przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek, dziękując za zaproszenie, podkreślała, że jest pod wrażeniem zintegrowania lokalnej społeczności Pław. Z kolei wicewójt Halina Musiał nie kryła wzruszenia, które wywołują tradycyjne obrzędy. Wśród gości byli także sołtysi: Anna Sporysz z Broszkowic, Maciej Majerski z Rajska, Andrzej Ryszka z Brzezinki i Adam Zieliński z Harmęż.


Miejscowe gospodynie ułożyły przyśpiewki do popularnych melodii, z humorem komentując rzeczywistość z wiejskiej perspektywy. Natomiast Brzezinianki w gościnnym występie zaprezentowały tradycyjne, ludowe piosenki.

GALERIA