Zagospodarowanie Przestrzenne

Zobacz plan w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Oświęcim

 

 

 Wybierz poniżej plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pławy