Zebranie wiejskie, 17 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 17 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Uczestnicy zebrania zgodzili się z sołtysem Krzysztofem Harmatą w kwestii doposażenia domu ludowego ze środków sołeckich. Za ponad 28 tys. zł zostanie kupiony sprzęt i wyposażenie: krzesła, namioty, lodówka i zestawy ław do plenerowych imprez.

 

Wiele dzieci z Pław uczy się w Brzezince, dlatego wójt Mirosław Smolarek obszernie omówił tworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. We wrześniu ruszyły roboty, a nowe przedszkole ma być gotowe za dwa lata.

 

Tematy poruszone w dyskusji to m.in. niepokojące zapachy dochodzące od strony siedziby firmy Nicromet (dotychczasowe kontrole nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm) i przeciwpowodziowe inwestycje, które zostały przedłużone do października. Po ich zakończeniu inwestor (Wody Polskie) ma zadbać o przykrycie asfaltową nakładką zniszczonej nawierzchni gminnych dróg.

 

Jak stwierdził sołtys Harmata, prace związane z gazociągiem (Pławy nie mają sieci gazowej) utknęły, bo w dotychczasowych przygotowaniach PGNiG nie brał pod uwagę obwodnicy trasy ekspresowej S1, której budowa powinna ruszyć w przyszłym roku. Na zebraniu przypomniano też o obowiązku, który ciąży na właścicielach domów w związku z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków.

 

We wnioskach formalnych mieszkańcy zgłosili potrzebę konserwacji urządzeń Wód Polskich (głównie przy potoku Pławianka) i naprawy drogi zniszczonej podczas remontu linii kolejowej. Kolejne wnioski dotyczą sprawdzenia możliwości doprowadzenia światłowodu na ulicę Świetlicową i poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez ul. Wojewódzką w pobliżu Świetlicowej.

 

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi