Informacja dot. umocnienia grobli na stawie Lekacz

W związku z wnioskiem z zebrania wiejskiego sołectwa Pławy z dnia 12 marca 2016 r. dotyczącym wzmocnienia grobli na stawie Lekacz, Wójt Gminy Oświęcim informuje, w dniu 2 maja 2016 r. do Urzędu Gminy Oświęcim wpłynęło pismo właściciela stawu, stanowiące odpowiedź na zapytanie Wójta...

 

 

W powyższym piśmie, Gospodarstwo Rybackie Tomasz Król informuje, że stan techniczny grobli na stawie Lekacz nie zagraża w sposób bezpośredni mieszkańcom sołectwa Pławy. Stan grobli jest codziennie monitorowany.

 

Ponadto, Gospodarstwo Rybackie wraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie planuje remont grobli z wykorzystaniem środków unijnych z programu „LIFE”. W chwili obecnej remont prowadzony jest na odcinku północno – wschodnim grobli na stawie Lekacz. Naprawa grobli rozłożona jest sukcesywnie na kilka lat z uwagi na wysokie koszty remontu. Przyspieszenie prac może nastąpić po uzyskaniu środków z programu „LIFE”.